Gömülü Yirmi Yaş Dişleri

Gömülü Yirmi Yaş Dişleri

Gömülü 20 yaş dişleri, çene kemikleri içerisinde kendilerine bir sürme yolu bulamadıklarında, farklı pozisyonda olduklarında,fizyolojik ya da patolojik engellerle karşılaştıklarında gömülü halde kalabilmektedirler.Gömülü kalan dişleri ise zaman zaman takip halinde beklemede bırakabildiğimiz gibi,çene kemiklerine ya da dişlere zarar verebilecek bir pozisyonda olduklarındaysa lokal anestezi altında çekim işlemi yapabiliyoruz.Bunu da rutin kontorlleri yaptığımız çene filmleriyle belirliyoruz.

Gömülü dişin pozisyonu,köklerinin yapısı ve diş-kemik ilişkisi işlem süresini belirleyen esas faktörlerdir.

İşlem sonrasıysa yapılan işleme bağlı olarak bölgede ödem oluşması normaldir.Bunu da hem medikal tedavi hem de soğuk uygulamasıyla beraber,verilen tavsiyelerle minimalize edebiliyoruz.Ödemse yaklaşık 1 hafta içerisinde tamamen düzelmektedir.

İşlemden korkan,çekinen hastalar için lokal anesteziye alternatif olarak sedasyon işlemi uygulanması da mümkündür.Bu sayede hastalar işlemi hissetmeden daha konforlu bir şekilde bu süreci atlatabilmektedir.

          Şevket ŞAHİN

AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHI