Dental İmplantların Çene Kemiklerinin Fonksiyonundaki Rolü

Dental İmplantların Çene Kemiklerinin Fonksiyonundaki Rolü

Doğalı korumak en önemlisi olsa da ; doğala en yakın tedavi dental implantların başarısıyla sağlanmaktadır.

Kullanılmayan her organ zaman içinde fonksiyonunu yitirmeye başlar.Çene kemikleri de diş çekimini takip eden yıllarda,kullanılmadığını düşünerek yatay ve dikey yönlerde erimelere uğrayabilirler.Bu noktada dental implantlar çene kemiklerine yerleştirildiğinde kemiğin kaybedilen fonksiyonunu tekrar iade eder ve sağlıklı bir şekilde yapısını idame ettirebilir.Dişsiz boşlukta uzun dönemde meydana gelebilecek kemik erimeleri varlığında, implant yapımında, ilave cerrahi girişimler,0kemik greftleri ve membran gibi biyomateryallerin kullanımını gerektirebilir.Bu da hastanın porselen dişler yapılana kadarki bekleme süresini ve cerrahi işlem süresini uzatabilmektedir.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda, implant düşünen hastaların erken dönemde, beklemeden tedavi için başvurması, ilave cerrahi işlemler yapılmadan, aynı seans porselen dişlerin bile yapılabildiği önemli bir avantaja sahiptir.

Şevket ŞAHİN

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı